Bilferie

Husk at tage bilens papirer med på rejser i udlandet. Fx bilens registreringsattest og dit kørekort. Skal du bruge mere, får du det hos Tjenestemændenes Forsikring, men kontakt os da i god tid inden ferien. Har du tegnet Udvidet Tryg Vejhjælp, skal du også huske dit Tryg Vejhjælp-kort.

Det røde kort gælder for kaskoforsikret køretøj

Det røde kort gælder, når du har kaskoforsikring. Det dækker følgende i udlandet (hovedsageligt i Europa)

 • Bilens hjemtransport efter skade. SOS-International A/S transporterer feriebiler hjem til Danmark, hvis uheldet er ude

 • Fremskaffelse af reservedele

 • Bugsering til nærmeste autoriserede værksted

 • Starthjælp

 • Døroplukning

 • Reparation

Du SKAL ALTID kontakte SOS-International, før du sender din bil til reparation i eller hjem fra udlandet. Telefonnummeret står på det røde kort.
SOS - 24 timers hotline er (+45) 7010 5050.

Læs mere på SOS' hjemmeside
SOS' hjemmeside om anmeld skade

Det grønne kort - hvornår er det nødvendigt?

Det grønne kort er bevis på, at din bil er ansvarsforsikret ved både person- og tingskade.

Det er kun i disse lande, at det grønne kort skal medbringes:
Albanien, Bosnien-Hercegovina, Hviderusland, Israel, Makedonien, Marokko, Moldavien, Montenegro*, Rusland indtil Uralbjergene, Serbien, Tunesien, Tyrkiet og Ukraine.
*Montenegro: Fremgår endnu ikke af det grønne kort, da de ikke har eget bureau endnu, men SERBIEN's bureau forsøger at hjælpe, så forsikring ved grænsen måske kan undgås. Vi dækker, men kan IKKE garantere, at grønt kort accepteres ved grænsen.

Det grønne kort gælder i ét år.
Husk at bestille kortet mindst 6 hverdage inden afrejsen - hvis du skal have det - og husk at underskrive kortet straks.

I fx Kosovo og andre lande, som ikke er med i grønt-kort-ordningen, skal du tegne ansvarsforsikring ved grænsen.

Du behøver IKKE at have kortet, hvis du kun kører i EU-landene, eller i Norge, Island, Schweiz, Kroatien og Andorra.
Lovlige nummerplader og registreringsattesten er normalt bevis nok på, at forsikringen er betalt.

Husk ALTID bilens originale registreringsattest og et gyldigt kørekort.

Du kan læse mere om det grønne kort på Forsikring & Pensions hjemmeside.
Forsikring & Pension

Bestil Grønt kort 

Print selv "Rødt Kort"

Pdf.fil > Rødt kort (farve)
Pdf.fil > Rødt kort (sort/hvid)
Du kan læse mere om det røde kort på SOS International A/S' hjemmeside.

Se eksempel på, hvordan du skal udfylde et rødt kort
Som du kan se i eksemplet, skal der stå Tryg under "Forsikringsselskabets navn". 

Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp

Du kan supplere din bilforsikring med tilvalgsdækningen Tryg Vejhjælp, som sikrer dig assistance i Danmark*. Herudover kan du tegne dækningen Udvidet Tryg Vejhjælp, som også dækker vejhjælp i Europa**. Det er især værd at overveje, hvis du ikke har kaskoforsikring.

* Danmark, undtagen Grønland og Færøerne
** Europa – samme dækning som rødt kort, ekskl. Danmark, Grønland, Færøerne og Island.
 
Læs om Bilforsikring
Bestil Tilbud

Hvis du er involveret i et uheld i udlandet

Bliver du involveret i et uheld i udlandet uden kaskoforsikring, og skylden er modpartens, kan Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM) hjælpe dig med at finde frem til skadevolders udenlandske forsikringsselskab.

Husk altid at få de rigtige oplysninger om bil og fører. DFIM træffes på telefonnummer (+45) 33 13 75 55. Du kan også ringe til grønt kort bureauret i det land, hvor uheldet er sket. Telefonnummeret til det lokale grønt kort bureau står på bagsiden af det grønne kort.

Skriv kun under, hvis du forstår indholdet

I nogle lande benyttes en standard skadeanmeldelse, som du kan blive bedt om at underskrive på skade-stedet.

Oplysningerne i anmeldelsen fortæller, hvordan uheldet er sket. Når du underskriver anmeldelsen, accepterer du den beskrivelse, der er angivet. Din underskrift er i de fleste lande bindende og beskrivelsen i anmeldelsen kan ikke ændres. Det vil være den, der afgør, hvem der får ansvaret for uheldet.

Derfor bør du altid forsøge at undgå at skrive under på anmeldelsen, hvis du ikke forstår indholdet.


Vigtige oplysninger ved et uheld

Husk altid at oplyse og få oplyst følgende i forbindelse med et uheld

 • Få fat i vidnernes navn og adresse

 • Hvornår præcist skete uheldet?

 • Hvor skete uheldet?

 • Hvad var din og modpartens hastighed?

 • Hvad er bilens indregistreringsnummer?

 • Hvad er ejerens navn?

 • Hvad er ejerens telefonnummer?

 • Hvad er ejerens forsikringsselskab?

 • Hvad skete der?

Husk at lave en tegning af uheldsstedet. - Hvis du mener, at du ikke har skyld i uheldet, er det en god idé at tage et par billeder af skaden på din og modpartens bil på uheldsstedet.

Billede: vejhjælp