Et medlemskab med bonus

Med forsikringer hos os er du automatisk medlem af TryghedsGruppen og har derfor mulighed for at få udbetalt bonus. TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg, som Tjenestemændenes Forsikring samarbejder med. Tryghedsgruppen står også bag TrygFonden. Medlemskabet er uden forpligtelser for dig.

Mulighed for bonus

Hvert år i marts beslutter de medlemsvalgte repræsentanter i TryghedsGruppen, om der skal udbetales bonus. Det er bl.a. TryghedsGruppens økonomiske resultat, der afgør, om der kan udbetales bonus, og hvor mange procent, der skal udbetales.

Forventet bonus på 5-8 %

Den forventede bonus vil typisk være 5-8 % af den samlede årlige pris for de forsikringer, du har hos Tjenestemændenes Forsikring. Dog er der en minimumsgrænse for udbetaling på 75 kr. (før skat).

Du kan læse mere om bonus og betingelserne for at få den udbetalt på det faktaark, som du kan hente ved at klikke på den grå bjælke til højre her på siden.

I 2017 får hver 5. dansker udbetalt bonus

TryghedsGruppens repræsentantskab har den 6. marts 2017 besluttet, at der for andet år i træk skal udbetales bonus på 8 % til kunder i Tryg og dermed også Tjenestemændenes Forsikring. Hvis du er kunde hos os og berettiget til bonus, har du fået besked af TryghedsGruppen enten pr. brev eller i e-Boks før sommerferien. Bonusbeløbet bliver indbetalt på din NemKonto den 12. september 2017.