Klart nej til forsikringssvindel

I Tjenestemændenes Forsikring accepterer vi ikke forsikringssvindel. Tværtimod forfølger vi svindel og anvender de nødvendige menneskelige og tekniske ressourcer til at afdække den, hvis den rammer vores selskab. Det gør vi, fordi det ikke skal belaste vores kunder, at nogen forsøger at svindle.

Tjenestemændenes Forsikring handler ud fra forsikringsbranchens etiske kodeks.

Læs mere om forsikringsbranchens kodeks her.

Hvad er forsikringssvindel?

Der er tale om forsikringssvindel, hvis man som forsikringstager eller skadelidt bevidst fortier eller afgiver ukorrekte oplysninger om en forsikringsbegivenhed for at få udbetalt en erstatning, som man ikke er berettiget til. Det kan fx være ved at skrive flere genstande på skadeopgørelsen, end der egentlig er beskadiget eller ødelagt, fremlægge falsk dokumentation eller selv fremkalde skaden for at få udbetalt erstatning.

Eksempler på forsikringssvindel kan være:

• hvis man indtegner sin søn/datters bil med sig selv som bruger og forsikringstager for at opnå en økonomisk fordel.

• hvis man anmelder indbo som stjålet, selvom det ikke er sandt.

Har du spørgsmål?

Sager om forsikringssvindel behandles af Udredningsafdelingen hos Tryg, som vi samarbejder med. Har du spørgsmål om forsikringssvindel, er du velkommen til at kontakte Trygs Udredningsafdeling på telefon 70 11 20 20, mandag til fredag 9 – 16.