Stormflod

Skader på din ejendom, som er sket i forbindelse med stormflod, er ikke dækket af din forsikring hos Tjenstemændenes Forsikring. Regeringen dannede i 90'erne det uafhængige råd Stormrådet, der afgør sager om stormflod, og det er hos dem, skaden skal anmeldes.

Vær opmærksom på, at skaden skal anmeldes, inden der er gået 2 måneder.
Afgørelsen om hvorvidt skaden bliver dækket, ligger alene hos Stormrådet.

Du bør anmelde skaden straks og følge med i medierne. Du kan læse mere om Stormrådet på www.stormraadet.dk, hvor der findes mange nyttige informationer, bl.a. om skadebegrænsning.

Stormrådet har sammen med Forsikring & Pension lavet to korte film, der beskriver, hvad der er op og ned på hjælpen i stormflodsordningen. Se de to film her:

Er du dækket af stormflodsordningen?
Er du ramt af stormflod?

Du kan anmelde stormflod via dette link: www.stormbasen.dk/SBWeb/