Vær forberedt på storme

>> Anmeld stormskade

Ved storm forstås en vindstyrke/vindstød på mindst 17,2 meter pr. sekund.

www.forsikringsvejret.dk kan du se, om vindstyrken har været oppe på 17,2 meter pr. sekund i dit område.

Tips før stormvarsel


Din Indboforsikring dækker ikke stormskade på dine ting, når de står udenfor under stormvejret. Du bør derfor flytte havemøbler, grill, parasol, krukker mv. ind i dit skur, kælder eller garage. Trampoliner skal bindes fast/fortøjres. Så bliver de ikke taget af stormen og forårsager heller ikke skader på huse, biler og lignende.

Sørg altid for, at flagstænger og andre udsatte bygningsdele er ordentligt vedligeholdt.

Husk også at lukke døre og vinduer i drivhuset.

Er du i gang med at bygge dit hus om, bør du sikre, at bygningen er tilstrækkeligt afdækket, og at afdækningsmaterialet er korrekt anbragt og fastgjort.

Sådan er du dækket efter en storm

 
Husforsikringen dækker stormskade på bygninger. Stormskader på garager, carporte, hobbydrivhuse, redskabsskure, plankeværker, stakitter, hegn og lignende dækkes kun, hvis de er opført på muret eller støbt sokkel, sokkelsten eller med nedgravede trykimprægnerede stolper ifølge NTR certifikat. Husk ting der står i skel, skal udgiften deles med naboen.

Indboforsikringen dækker stormskade på dine ting, når de er placeret indendørs under stormen, hvis skaden sker som følge af en samtidig stormskade på bygningen.

Stormskader på dine ting, der befinder sig udendørs, er ikke dækket. Dog dækkes skader på bygninger, når de er forårsaget af ting, der flyver af sted på grund af stormvejret. Hvis en trampolin fx flyver op og ødelægger en tagrende på en bygning, er skaden på tagrenden dækket, men ikke skaden på trampolinen.

Forsikringen dækker rimelige og nødvændige udgifter til redning, bevaring og oprydning som følge af en storm. Det kan fx være udgifter til udsugning af vand, affugtning samt afdækning af tag. Disse opgaver kan Tryg Døgnskadeservice hjælpe dig med.

Forsikringen dækker ikke oprydning af væltede træer og lignende.

Tryg Døgnskadeservice kan kontaktes uden for normal kontortid på 70 11 31 41. I almindelig kontortid skal du ringe til Skadeafdelingen på 70 33 28 28.

Begræns altid skaden


Sørg for at begrænse skaden så meget som muligt. Hvis der er blæst tagsten af taget, skal det afdækkes, og hvis der som følge heraf trænger vand ind i bygningen, er det en god idé at stille affugtere op.

Luft altid godt ud efter en vandskade.

Tag billeder af skaden, og gem de beskadigede genstande, så taksator har mulighed for at besigtige dem.