Råd om skybrud og vandskade

Dette kan du gøre for at undgå skader ved kraftig regn 


Kraftige regnskyl bliver stadig hyppigere. Derfor gælder det om at altid være beredt. Vær bl.a. opmærksom på følgende:

 • At husets tagrender og tagnedløb med tilhørende brønde er renset

 • At udendørs afløbsriste er renset for blade og andet affald

 • Hvis risten ude ved vejen på kommunens område er groet til/tilstoppet/fyldt med skidt, møg m.m., så kontakt kommunnen og infomer om dette, så der kan gøres noget ved problemet

 • Har du en pumpebrønd, der modtager både regnvand og sort spildevand, kan du overveje at installere en ekstra pumpe i brønden

 • At du ved afløb i kælderen har mulighed for at få installeret en lukkeventil eller installerer et tilbageløbsstop eller et højvandslukke, der kan være med til at forhindre, at vandet kommer ind i kælderen gennem gulvafløbet og toiletter - Du kan læse mere om tilbageløbsstop og højvandslukkewww.bolius.dk Det er dog en udgift, du selv skal betale

 • At tilskære krydsfinerplader til kældervinduer, så du kan dække vindueshuller. Kan du sætte en gummitætningsliste på pladen, så den bliver vandtæt, er det rigtig godt.

 • Så vidt muligt at undgå tæpper og trægulve/laminatgulve i kælderen

 • At sørge for, at der er terrænfald væk fra huset

 • Om nødvendigt et omlægge flisearealer, hvis vandet løber ind mod huset og ikke væk fra huset, som det skal for at undgå skade.

Når vejrudsigten melder om kraftigt regnvejr, måske endda voldsomt skybrud, er der flere ting, du selv kan gøre for at undgå skader. Vær især opmærksom på følgende:

 • At vandet kan stige op gennem wc'et. Du kan lukke det med nogle klude i en plasticpose og placere en tung sandsæk ovenpå

 • At lukke alle vinduer - især tag- og kældervinduer. Husk, at vandskader som følge af åbne vinduer ikke dækkes

 • At løfte så mange ting som muligt op fra kældergulvet, så de ikke kommer i kontakt med vand, der evt. trænger ind

 • At dække hullerne til udluftningskanaler til kældre og krybekældre med krydsfinerplader (eller andet solidt materiale) - og fjerne pladerne igen efter uvejret

 • Så vidt muligt være hjemme under uvejret. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så bed en nabo om løbende at tjekke din kælder for vand.