Ulykkesforsikring pr. 01/11-2016

Børneforsikring 0-18 år

Engang var børn dækket af kollektive ulykkesforsikringer i institutioner og skole. Det er de ikke længere. Men vi tilbyder en børneforsikring, hvor du har mulighed for at samle ulykkes-, sygdoms- og sundhedsforsikring, så dit barn er sikret hele vejen rundt. Børneforsikringen består altid af en god grunddækning og kan suppleres med forskellige tilvalgsdækninger.

Særligt for børneforsikring
Forsikringen dækker altid 24 timer i døgnet, og dit barn er dækket både i skole, fritid/sport, hjemme og på ferie. Der oprettes èn police pr. barn i husstanden.

Når dit barn bliver 18 år, fortsætter forsikringen automatisk som Ungdomsulykke. Begravelseshjælp ændres til en almindelig dødsfaldsdækning, hvor der er mulighed for at vælge forsikringssummen.

Børneforsikring i tre størrelser
Vi har gjort det overskueligt ved at foreslå tre pakker - alt efter hvor meget tryghed og økonomisk hjælp, din familie ønsker:

  • TJM Barn Minimum - den gode grunddækning, som dækker ved ulykker

  • TJM Barn Basis - omfatter foruden grunddækningen ved ulykke også dækningerne Udvidet varigt mén og Kritisk sygdom

  • TJM Barn Super - omfatter de samme dækninger som TJM Barn Basis samt dækningen Sundhed, som sikrer dit barn adgang til privathospital med en sundhedsforsikring 

Derudover kan du supplere med andre gode tilvalgsdækninger, hvis du ønsker yderligere tryghed. Herunder kan du se, hvad grunddækningen indeholder, og hvilke tilvalgsdækninger, du har mulighed for at supplere med.

Ulykke - Grunddækning

Tilvalgsdækninger

Fysisk varigt mén fra 5 %

Strakserstatning ved knoglebrud

Psykisk varigt mén

Tyggeskade

Sportsudøvelse inkl. Farlig Sport

Udvidet varigt mén

Tandskade

Udvidet hjælp ved ulykkestilfælde

Transport- og behandlingsudgifter
  

Kritisk sygdom (Se mere info i betingelserne)

Begravelseshjælp på 50.000 kr. når døden
sker som direkte følge af et ulykkestilfælde

Sygdom (Se mere info i betingelserne)

Sundhed>>  Læs mere om dækningerne ude til højre