Beskyt dit fristed


Fritidshuset er et sted, hvor du har fred og ro - og kan samle kræfter. Det er altid ærgerligt, at få spoleret weekenden eller ferien på grund af en uforudset skade. Fritidshuset står ofte ubrugt hen det meste af året, derfor er det vigtigt, at du vedligeholder det og samtidig er fornuftigt forsikret.

Fritidshusforsikringen kan dække en række skader, som du ikke kan forhindre, fx:

Brandskade
Dækker skader efterbrand samt tilsodning, kortslutnings- og elskader. Når du køber en fritidshusforsikring hos os er brandskade altid inkluderet.

Tilvalgsdækninger

Stormskade m.m.
Dækker en lang række vejrskader, du ikke selv er herre over. Det kan fx være skader efter skybrud, storm (17,2 m/sek. og derover), lynnedslag og tøbrud. Det kan fx være, hvis et træ under en kraftig storm vælter ned over dit hus og beskadiger taget. Derudover dækker forsikringen også skader på dit fritidshus på grund af tyveri, hærværk og uheld, fx hvis du taber en bøtte maling på gulvet.

Indbo
Fritidshusets indboforsikring dækker privat indbo, der kan betragtes som normalt indbo i et fritidshus. Forsikringen dækker ved fx brand, vejrskade og tyveri.

Stikledningsskade
Dækker skader, som skyldes utætheder i stikledninger, fx ledninger til vand, varme og el samt afløb. Dækker også stikledninger, som du har vedligeholdelsespligten for. Dækningen kan kun tilvælges, hvis dækningen Stormskade m.m. er tilvalgt.

Skjult rør- og kabelskade
Dækker utætheder i de rør, der løber inde i væggen eller under gulvet. Forsikringen dækker også fejl i skjulte elkabler til opvarmning af rum, fx ved gulvvarme. Dækningen kan kun tilvælges, hvis dækningen Stormskade m.m. er tilvalgt.

Insekt- og svampeskade
Dækker skader i bygningsdele af træ samt i murværk, der skyldes angreb af trænedbrydende svamp eller af træødelæggende insekter, fx i gulvkonstruktionen. Dækningen kan kun tilvælges, hvis dækningen Stormskade m.m. er tilvalgt.

Rådskade
Dækker skader på træ, der skyldes svamp og/eller bakterier, som langsomt ødelægger træet, og som påvirker træets bære- og eller funktionsevne samt råd i vinduer og døre. Dækningen kan kun tilvælges, hvis dækningen Stormskade og Insekt- og svampeskade er tilvalgt.

Elektronikskade
Dækker pludselige skader og funktionsfejl på dine elektriske apparater, som udelukkende bruges i fritidshuset, fx fladskærn, mikrobølgeovn eller musikanlæg. 

Tryg Bolighotline

Men en Fritidshusforsikring hos os kan du frit benytte Tryg Bolighotline, hvor du kan få råd om, hvordan du vedligeholder din bolig og afhjælper mindre problemer.
Læs mere