Retshjælpsforsikring


Til vores private forsikringer er knyttet en Retshjælpsforsikring. Retshjælpsforsikringen dækker udgifter til sagsomkostninger i forbindelse med private tvister.

Du har Retshjælpsforsikring, hvis du har en af disse forsikringer:

• Indbo
• Hus, der indeholder storm mv.
• Fritidshus, der indeholder storm mv.
• Campingvogn, køretøj (bil, mc, knallert) med kaskoforsikring

Sådan bruger du Retshjælpsforsikringen

Forsikringen kan dække sagsomkostninger ved visse private retstvister. Hvis du bliver sagsøgt eller hvis du sagsøger andre, kan der søges retshjælpsdækning inden for en række områder, fx:
• Erstatningssager
• Lejeretssager
• Køb og salg af fast ejendom
• Nabotvister

Du vælger selv, hvilken advokat du vil benytte.

Småsager

Du skal være opmærksom på, at du ikke i alle tilfælde behøver at gå til advokat. Hvis du bliver sagsøgt eller vil sagsøge for et beløb på op til kr. 50.000,00, behandler domstolene sagen efter småsagsprocessen, som betyder, at du som udgangspunkt selv må føre sagen, og du selv må søge retshjælpsdækning.     
Læs mere på www.domstol.dk 

Sådan er du dækket

Sagsomkostninger er dækket med op til 200.000* kr. inkl. moms – fx udgifter til advokat, skønsforretning, retsafgift mv. Hvis du vinder en sag og sagen bliver anket af modparten, forhøjes maksimaldækningen med yderligere 50.000* kr. Der gælder en selvrisiko på 10 % af de samlede omkostninger, dog minimum 2.500 kr. pr. forsikringsbegivenhed.

Hvis du opfylder betingelserne for at kunne få fri proces, er der ikke nogen selvrisiko. *Gældende fra 12. marts 2014.

Forsikringen dækker ikke

  • Erhvervsmæssige sager, herunder sager om ansættelsesforhold, og sager om udlejning

  • Skattesager og sager om arv og dødsbebehandling

  • Skilsmissesager, sager om formueforhold i forbindelse opløsning af samliv/ægteskab

  • Sager som kan indbringes for forbrugergodkendte klagenævn.

Der er ikke tale om en fuldstændig dækningsoversigt, men du kan finde de gældende betingelser her.

Kontakt

Har du nogle spørgsmål til Retshjælpsforsikringen, er du velkommen til at ringe til Tryg på 44 20 61 75 eller skrive til retshjaelp@tryg.dk