Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring kan aldrig gøre en skade god igen, hvis du kommer ud for en ulykke. Men en erstatning kan være med til at løse de økonomiske problemer, som en ulykke kan medføre. Den kan fx bruges som tilskud til en ombygning, hjælpemidler og fremtidige behandlinger.

Til højre kan du klikke videre for at læse mere om grunddækningen, tilvalgsdækninger, børneforsikring eller hvornår du fx har behov for farlig sport.

  • Vi dækker fra en méngrad på 5% eller derover

  • Vi dækker dig i alle døgnets 24 timer - uanset om du er på arbejde eller har fri

  • Vi tilbyder strakserstatning ved fx knoglebrud

Vi anbefaler en forsikringssum på mindst 1.300.000 kr.

Erstatningen på ulykkesforsikringen beregnes efter to faktorer: din méngrad og din forsikringssrum. Vi anbefaler derfor, at du vælger en sum på mindst 1.300.000 kr., så du får en fornuftig erstatning, hvis du kommer ud for et ulykkestilfælde. Fastsættes méngraden efter et ulykkestilfælde til fx 5 %, og har du en forsikringssum på 1.300.000 kr. vil du få udbetalt en erstatning på 65.000 kr.

Hvad er en ulykke?

Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Det kan være i fobindelse med skub og påkørsel, men det kan også være glid, snublen eller fald. Der er også dækning for ulykkestilfælde, hvis hovedårsagen er et ildebefindende eller hvis du besvimer.