Lidt mere forsikring end hos alle andre

Hos Tjenestemændenes Forsikring gør vi tingene lidt anderledes end andre forsikringsselskaber. Alle kan nemlig ikke blive kunder hos os. Det betyder, at vi kan give hver enkelt af vores kunder lidt mere, end man får andre steder, fx hurtig sagsbehandling og valgfri eller 0 kr. i selvrisiko på flere af forsikringerne. Alt sammen uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Få del i fordelene

Du har to muligheder for at blive kunde hos os:

1. Hvis du er medlem af en af de faglige organisationer, som vi samarbejder med.

2. Hvis du er barn af en af vores kunder, som samtidig er medlem af en faglig organisation, som vi samarbejder med.

Du behøver altså ikke være tjenestemand. Du bliver en del af en sluttet kundekreds, hvor du straks får samme fordele som vores eksisterende kunder.

Med en sluttet kundekreds skal vi ikke erobre nye markeder. Vores administrationsomkostninger er næsten halvdelen af andre selskabers. Det giver attraktive priser og høj kvalitet for alle vores kunder.

Eller som vi siger: "Sammenhold betaler sig".

Flere fordele, som er specielle for os:

På disse punkter adskiller vi os fra de fleste andre forsikringsselskaber:

1. Vi samler alle husstandens forsikringer under én betaler, enten via betalerens bank (Betalingsservice) eller lønkontoret. På den måde undgår I at betale opkrævningsgebyrer. Skal en person selv betale for sin egen forsikring til husstandens betaler, kan personen blot lave en overførsel fra egen konto hver gang.

2. Vores gensidige opsigelsesvarsel er mindst 30 dage til et månedsskifte - uden gebyrer.   
Gebyr forekommer kun, hvis en aftalt årlig forsikring som fx Årsrejseforsikring bliver opsagt, inden hele det første forsikringsår er gået, som prisen var beregnet og betalt for - fordi prisen for en korttidsdækning jo er langt højere end for en lang fortløbende aftale.
Gebyrets størrelse fremgår under Priser/Afgifter og gebyrer.

3. Alle husstandens forsikringer indeksreguleres årligt på samme tidspunkt, nemlig pr. 1 januar. Så er de alle ajourført med samme status på den forsikringsoversigt, som forsikringstagerne hver især modtager før årsskiftet.

4. Når hver enkelt forsikringstager og husstandens betaler er tilmeldt hos os med digital post i fx e-Boks, kan vi undgå at opkræve gebyrer for de almindelige ekspeditioner og forsendelser. Det er helt unikt.

Mere end 80 års erfaring

Tjenestemændenes Forsikring blev oprettet i 1936 af en række driftige jernbanefolk. Tanken var, at "hvis tjenestemænd står sammen, kan vi danne en forsikring til os selv, der er billigere end den, de profitorienterede forsikringsselskaber tilbyder".

I dag servicerer Tjenestemændenes Forsikring godt 90.000 kunder fra hovedkontoret i Valby, hvor 64 fuldtidsansatte medarbejdere tager sig af policeadministration, skadesbehandling og produktudvikling. Rundt om i landet sørger 80 forsikringstillidsmænd for alt det praktiske i forbindelse med tegning af forsikringer samt rådgivning om forsikringer og forebyggelse af skader. Tanken er dog stadig den samme som dengang. Ét fællesskab baseret på én fælles interesse i fordelagtige forsikringer til fornuftige priser.

Tjenestemændenes Forsikring er et selvstændigt selskab i Tryg Forsikring, Danmarks største forsikringsselskab. Det betyder et stærkt bagland med garanti for økonomisk soliditet.