Gode råd, når fritidshuset skal lukkes ned


De fleste lukker fritidshuset ned i vinterhalvåret. I den forbindelse skal du huske at gennemgå huset og grunden grundigt, inden der låses af. I vinterperioden er det også en god idé at få nogen til at kigge til huset en gang imellem.

Luk for vandet

Din forsikring dækker ikke frostsprængninger, der sker, hvis fritidshuset ikke har været tilstrækkeligt opvarmet, med mindre der er tale om et tilfældigt svigt i varmeforsyningen.

Du skal derfor lukke for vandet ved hovedhanen og lade alle vandhaner stå åbne, så anlægget bliver tømt for vand. Kontroller også at hovedhanen lukker tæt, så der ikke fortsat siver vand ind i rørene. Det er en nem måde at sikre sig mod sprængte vandrør i løbet af en eventuel frosthård vinter. Du minimerer risikoen for frostsprængninger, når der ikke er vand i rørene.

Du skal også sørge for, at vaske- og opvaskemaskiner bliver tømt for vand. Toilet og cisterne skal du enten tømme for vand eller frostsikre. Det kan for eksempel gøres med frostvæske (1 del glycerin + 3 dele vand).

Tjek huset udefra

Gå en tur rundt om huset, tøm tagrender for blade og tjek taget for huller og revner, så der ikke kommer regn- eller tøvand ind i huset og laver skade.

Kan træerne holde til en storm?

Syge eller rådne træer kan også udgøre en fare for dit eget eller naboens fritidshus, hvis de vælter ved en kraftig storm. Du skal føre tilsyn med grundens træer, ellers kan du gøres erstatningsansvarlig for eventuelle skader på naboens fritidshus.

Sæt indbo indenfor

Ryk dine havemøbler, havegrill og andre indbogenstande indenfor, så de ikke bliver stjålet eller får skader. Simpelt tyveri af indbogenstande dækkes ikke af forsikringen, når fritidshuset er ubeboet, og forsikringen dækker heller ikke stormskader på indbo, der står udenfor.

Læs om Fritidshusforsikringen

Ny www_fritidshus