Forebyg stormskader 

Du kan få dækning for stormskader, når der er målt en vindstyrke eller vindstød på 17,2 m/sek. eller derover.

Du kan forbygge skader ved at:

  • Vedligeholde tag og bygning

  • Sikre dig, at antenne og parabol er spændt korrekt fast

  • Lukke vinduer og døre ordentligt - også i drivhuse og udhuse

  • Tøjre havetrampolinen, så den ikke flyver væk

  • Fælde træer/store grene, som er til fare for at vælte eller knække.

Hegn, udhuse, flagstænger og lign. er kun dækket, hvis de er opført på muret eller støbt sokkel.

Er skaden sket?

Her kan du anmelde din skade

Ring til os på 70 33 28 28, hvis du har brug for hjælp.