Faglige organisationer

Du skal være medlem af en af disse organisationer eller barn af et medlem, som er kunde, for at blive forsikret hos os.


Har du brug for at kontakte en organisation, findes herunder link til dem som har egen hjemmeside.

DSB & Privatbaner:
Dansk Jernbaneforbund
HK Trafik & Jernbane (DSB/Banedanmark/Lufthavnen)
Fællesorganisationen Jernbanedrift

Post og Tele:
3F Post
HK Post og Kommunikation
Dansk Metal Teleafdelinger
Lederforeningen i TDC (LTD )
Postpensionisternes Landsforening

Kommuner:
HK Kommunal (Københavnerbestyrelsen)
Embedsmandsforeningen i København
Frederiksberg Kommunalforening
Gentofte Kommunalforening
DJØF-klubben i KBH. Kommune
HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler
HK Klubben Rudersdal kommune

Øvrige organisationer:

Brancheklubben for offentligt ansatte / Dansk Metal Århus
CO Søfart (Centralorganisationen Søfart)
CS (Centralforeningen for Stampersonel, også tidl. Søværnets Konstabelforening)
Dansk Formands Forening
Dansk Organist og Kantorsamfund
Dansk Told & Skatteforbund
Danmarks Kirketjenerforening
Danmarks Kordegneforening
Det Offentlige Beredskabs Landsforbund
DJØF Fællesklubben Miljøministeriet
Erhvervsskolelederne i Danmark  
FOA 1 (København)
FOA Vendsyssel 
FOA Esbjerg
FOA Århus 
Foreningen af Danske Kirkegårdsledere
Foreningen af Folketingsbetjente
Foreningen af Musikere i Forsvaret 
Kirkekultur.nu (tidl. Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark) 
Foreningen af Tjm. ved Slotte og Ministerialbygninger 
FPU - Flyvebranchens Personale Union
Fængselsforbundet
HKKF - Hærens Konstabel- og Korporalforening 
Hoffunktionærforeningen
Kort- & Landmålingsteknikernes Forening
Kriminalforsorgsforeningen
LFS
Maskinmestrenes Forening 
Organistforeningen  
Søfartens Ledere 
TAT - Foreningen af tekniske & administrative Tjenestemænd
Teknisk Landsforbund 
Tjenestemandsforeningen ved Seruminstituttet
Trafikforbundet
Uddannelsesforbundet (før DTL)
Viften - Ansatte i Folketinget under CO10
VSL/Tjenestemandssektion (tidl. Ministerialbetjentforeningen) 

Ny www_samarbejdpart.