Billede: quotesFra kunde til regionsleder

Vejen til jobbet som regionsleder blev banet, da Poul tegnede forsikringer hos sin kollega, der var forsikringstillidsmand hos Tjenestemændenes Forsikring.

Det var en stillingsannonce i det lokale fagblad, der fik Poul til at overveje jobbet som forsikringstillidsmand. En beslutning, der har betydet, at Poul nu har været ansat hos Tjenestemændenes Forsikring siden 1992, de seneste år som regionsleder.

- Jeg blev ansat som forsikringstillidsmand af den lokale forsikringstillidsmand, som også var regionsleder. En annonce i det lokale fagblad gjorde mig nysgerrig, og da jobbet som regionsleder i Østjylland blev ledigt for nogle år siden, greb jeg udfordringen.

Regionsleder

- Jobbet som regionsleder betyder, at jeg, ud over at passe egne kunder, også ansætter nye forsikringstillidsmænd i regionen. Som regionsleder skal jeg pleje medarbejderne, sikre mig, at de er tilfredse og trives i jobbet, selvom der "kun" er tale om et fritidsjob. Jeg fungerer som bindeled mellem dem og hovedkontoret, og jeg støtter især nyansatte i deres første tid.

Hjemmet er basen

- Som forsikringstillidsmand arbejder jeg hjemmefra. Meget arbejde foregår via telefon og computer. For mig er det nok 50 % af al kontakt, der sker hjemmefra og 50 % ude. Mange kunder ønsker, at det skal foregå over telefonen frem for et fysisk besøg. I snit har jeg nok 10-15 kontakter om dagen med eksisterende kunder og kundeemner.

Kræver selvdisciplin og struktur

- Da jobbet jo ikke er et sted, hvor jeg stempler ud og ind, men foregår hjemmefra, kræver det meget selvdisciplin. Jeg skal finde en balance, så jeg ikke er på hele tiden. Når jeg arbejder, skal det være effektivt. Det er vigtigt at finde en god struktur, så man ikke bliver stresset, hvis telefonsvareren en eftermiddag pludselig viser 20 beskeder. Jeg rådgiver nye forsikringstillidsmænd om netop praktiske ting, der kan systematisere og effektivisere deres arbejde. På den måde bevarer man overblikket over, hvem man har talt med. Og så skal man også huske at holde fri af og til.

Partneren tages med på råd

- Hvis jeg skal ansætte en ny forsikringstillidsmand, der har en partner, beder jeg altid om at komme til at møde ham eller hende. Selv om jobbet er et fritidsjob, fylder det meget og kan betyde aften- eller weekendarbejde. Ud over selve kundekontakten skal man fx ud og holde indlæg på generalforsamlinger i foreninger, til tillidsmandsmøder og derudover deltage i fire regionsmøder om året med kollegerne. De aktiviteter skal ikke komme bag på familien.

Du er ikke alene…

- Selv om jobbet foregår hjemmefra, har du et stort netværk af kolleger. Regionslederen og forsikringstillidsmændene i ens egen region, kolleger i andre regioner og selvfølgelig hovedkontoret. Der er altid nogen, der kan give et godt råd eller hjælpe med at løse et problem. I ferier afløser vi for hinanden.

Resultaterne kan ses

- En stor fordel ved jobbet som forsikringstillidsmand er, at man meget tydeligt ser resultaterne af sit arbejde. Det motiverer, for hvis den primære arbejdsplads fx er en kæmpe organisation, er det ikke altid så nemt at se, hvor man lige gør en forskel. Tjenestemændenes Forsikring er en mindre virksomhed, og sammen med provisionsaflønningen mærker man tydeligt, når der gøres en ekstra indsats.

Alder ingen hindring

- I modsætning til mange andre fritidsjob, betyder alderen ikke, at man med tiden må gå af som forsikringstillidsmand. Har du succes med at sælge og rådgive, kan du i princippet fortsætte, selvom du går på pension fra dit primære job, slutter Poul.

Se ledige job

Billede: Poul

Billede: citat-Poul