Arbejdspladsen: Tjenestemændenes Forsikring

 
Her kan du læse om, hvad det vil sige at være ansat i Tjenestemændenes Forsikring, hvilken organisation du bliver en del af, hvilke goder du får, og hvad vi forventer af dig.

Bemærk, at vi skelner mellem ansættelse på hovedkontoret i Valby og job som Forsikringstillidsmand.

Tjenestemændenes Forsikring er en selvstændig enhed med egne kunder og eget logo. Vi forsikrer private personer, der er medlemmer af de organisationer, som vi indgår aftaler med, for eksempel Dansk Jernbaneforbund, 3F Post, Dansk Told & Skatteforbund, Maskinmestrenes Forening, Hærens Konstabel- og Korporalforening, Dansk Kirketjenerforening osv. Organisatorisk hører Tjenestemændenes Forsikring til Tryg, Danmarks største forsikringsselskab. Det mærker du bl.a. i forbindelse med samarbejde omkring projektarbejde inden for IT, Finance & Controlling, produktudvikling samt personale. I det daglige refererer vi til en bestyrelse, der består af repræsentanter fra Tryg og øvrige medlemsorganisationer.

Dit job på hovedkontoret i Valby

 
Som ansat i Tjenestemændenes Forsikring får du gode kolleger, varierede arbejdsopgaver og tæt kontakt til vores samarbejdspartnere og medlemmer/kunder. Hverdagen er travl med mange nye tiltag og du deltager løbende på kurser og efteruddannelse.
Forsikringsmarkedet er i hastig forandring, og det stiller krav til alle, både medarbejdere og ledelse.

Vores organisation er flad, og som medarbejder har du gode muligheder for aktivt at præge hverdagen, arbejdsprocesser og nye tiltag.
Der bliver taget hensyn til dine udviklingsønsker og sammen finder vi frem til, hvordan vi bedst udnytter dine kompetencer, i forhold til dine ønsker og vores mål. Hvert år afholder du og din leder medarbejderudviklingssamtale, hvor I evaluerer opgaver og mål og fastsætter nye.

Du bliver ansat i Tryg og har derfor mange muligheder for at gøre karriere inden for Tjenestemændenes Forsikring eller i andre jobs i Tryg-koncernen.

Dit job som forsikringstillidsmand

 
Som forsikringstillidsmand bliver du ansat til at sælge forsikringer til og pleje dine kunder/kolleger, for eksempel i den organisation, du selv er medlem af.
Du bliver tilknyttet en lokal region og refererer i det daglige til den lokale regionsleder. Herudover har du rig mulighed for at sparre med dine kolleger fra organisationen på tværs af regionerne eller med dine geografisk nærmeste kolleger lokalt i regionen. Og du har selvfølgelig også en del samarbejde med hovedkontoret, der støtter op om dit arbejde.

Dit job er et fritidsjob og du vil arbejde med udgangspunkt fra dit private hjem. Vi sørger for, at du får det nødvendige tekniske udstyr, som pc, printer og mobil osv. Du bliver trænet til jobbet med en grundig intern uddannelse, som foregår på Tjenestemændenes Forsikrings hovedkontor i Valby.

Velfærdsgoder for ansatte på hovedkontoret

 
Som ansat på hovedkontoret har du gode arbejdsforhold. Vi sidder i store lyse lokaler, og din arbejdsplads er udstyret med arbejdsredskaber, der tager hensyn til din arbejdsstilling, for eksempel hæve/sænkebord og teleudstyr. Vi har frugtordning, kantine, fri kaffe og the. Endvidere har vi bordtennis, bordfodbold og massageordning. 
Vi ønsker at være en fleksibel og moderne arbejdsplads med god balance mellem arbejde og privatliv.
Ud over din løn får du pension, deltager i bonusordning og tilbud om tegning af dine private forsikringer med medarbejderrabat.
Desuden kan du vælge at deltage i Trygs velfærdsgoder, som omfatter bl.a. Sportsforening og Kunstforening.

Velfærdsgoder for forsikringstillidsmænd

 
Som forsikringstillidsmand i Tjenestemændenes Forsikring har du også adgang til en række goder.
Hør nærmere om disse hos den lokale regionsleder.

Central beliggenhed i Valby

 
Vores hovedkontor ligger i Valby ikke langt fra Toftegårds Plads eller motorvejsindfaldsvejen (Folehaven). Vi har gratis pakering. 
Der er ca. 10 minutters gang til/fra Valby Station og mange gode indkøbsmuligheder i nærheden, bl.a. indkøbscentret: Spinderiet.

Se hvor vi holder til på kort (åbner nyt vindue)

På hovedkontoret er vi 58 ansatte, fordelt på tre hovedafdelinger:

- Kundeservice 
- Skade
- Stab

Rekrutteringsprocessen - job på hovedkontoret

 
Når du søger job på hovedkontoret i Tjenestemændenes Forsikring, foregår dette altid formelt via Tryg, da du juridisk bliver ansat i Tryg Forsikring.
Hvis du svarer på en stillingsannonce, vil du hurtigst muligt få sendt en bekræftelse på din jobansøgning. Bliver du indkaldt til samtale, vil det foregå med lederen af den afdeling, du søger job i.
Får du tilbudt jobbet, bliver din ansættelse bekræftet skriftligt med ansættelsesbrev.
Får du ikke tilbudt jobbet, prøver vi altid at give dig afslag hurtigst muligt. Du er altid velkommen til at ringe og høre, hvorfor du ikke fik jobbet.

Brug af test

 
Til visse specialistjobs og til alle lederjobs bliver du testet. Bliver du indkaldt til samtale efter, du har taget en test, vil en rekrutteringskonsulent fra Tryg typisk også deltage i denne samtale. Endelig vil du blive inviteret til forhandlingssamtale, hvis du bliver tilbudt jobbet.

Rekrutteringsprocessen - job som forsikringstillidsmand

 
Søger du job som forsikringstillidsmand, vil din ansøgning blive behandlet hos den lokale regionsleder. Har du den rigtige profil, ringer regionslederen til dig og indkalder til samtale. Får du tilbudt jobbet, bliver din ansættelse bekræftet skriftligt med et ansættelsesbrev. Får du ikke tilbudt jobbet, prøver vi at give dig afslag hurtigst muligt. Du er altid velkommen til at ringe og høre, hvorfor du ikke fik jobbet.

Uopfordret ansøgning

 
Hvis du søger job uden at svare på en opslået stillingsannonce, vil din ansøgning blive sendt til den relevante leder. Er der i nær fremtid en aktuel stilling, som du virker kvalificeret til, vil du modtage besked om dette. Ser der ikke ud til at være et aktuelt job, modtager du et afslag. Husk du altid er velkommen til senere hen at sende ansøgning på et opslået job, selv om du tidligere har fået afslag på en uopfordret ansøgning.

Vær med til at videreudvikle den gode arbejdsplads...

 
Vi ønsker til enhver tid en arbejdsplads med stor arbejdsglæde, for kun på den måde opnår vi vores resultater. Det kræver en indsats fra alle parter. Har du kompetence, mod, lyst og humør til at gøre Tjenestemændenes Forsikring til den gode arbejdsplads, hvor vi har det godt indbyrdes, med plads til lidt sjov, men stadig når vores mål, hører vi gerne fra dig.