Betalingsvilkår

Hos os betaler du ikke gebyrer for opkrævning og opsigelse. Vi forudsætter dog, at du bruger Løntræk eller BS-betaling som betalingsmåde og helst bruger fx e-Boks til dine dokumenter og oplyser en email.

Betaling af præmie 

Når vi bruger ordet præmie, mener vi "prisen" for din forsikring.  Ud over præmien opkræves der skadeforsikringsafgift til staten med 1,1% af præmien.

Hos Tjenestemændenes Forsikring har vi 2 opkrævningsmetoder. På BetalingsService betaler du dine forsikringer hel-, halv- eller kvartårligt i en samlet opkrævning. De faste betalinger ligger d. 01/01, 01/04, 01/07 og 01/10. 

Ved nogle specifikke organisationer har vi mulighed for at lave løntræk, og her trækker vi i stedet månedligt. Løntræk er en særlig aftale, hvor vi kan opkræve præmien direkte i forsikringstagerens løn eller pension, og denne betalingsmetode er obligatorisk, hvis muligheden er til stede.

Ved for sen betaling skal du betale et rykkergebyr på 100 kr. Du vil i første omgang modtage brev om manglende betaling og derefter et girokort.

Kun én betaler pr. husstand - alle personer skal oplyses

For at sikre kunderne den bedste pris og service, har vi faste regler for, hvordan kunden kan betale.

For det første kræver vi, at alle personer i samme husstand ( med fælles husførelse ) er registret under kundens husstand hos os, og at cpr.nr er oplyst og registreret for hver person.

Vi kræver ofte også, at alle husstandens forsikringer opkræves på samme måde og hos samme person ( lønkontor, pensionskontor eller bankkonto via BetalingsService).

Årsagen er enkel: Den nyeste generation af forsikringsprodukter tager i prisberegningen hensyn til, hvor mange personer, der bor i samme husstand samt de voksnes alder, fordi dette sikrer en mere retfærdig pris, som tager udgangspunkt i netop sådan en husstands normale risiko.
- Dette gælder især ved Indbo, Hus og Årsrejseforsikring, og det sikrer også, at alle de registrerede personer er omfattet af pågældende forsikring og kan betjenes bedst muligt ved fremtidige ændringer i deres adresse.

Samtidig sikrer det, at vi kan holde omkostninger til sagsbehandling og opkrævning - og dermed priserne - nede på en nem måde, når vi kun behøver sende én opkrævning. Det er en af årsagerne til, at vores forsikringer er billige. Personen, som betaler, kan i sin bank oprette månedlig overførsel til den konto, som tilknyttes til BS-aftalen, og øvrige forsikrede kan nemt overføre terminsbetaling til den person, som står for BS-aftalen med os.

Lave priser sikres også, når den enkelte forsikringstager tilmelder sig e-Boks og/eller Min Side, og modtager dokumenter eller mails fra os digitalt. Læs mere om dette under Kommunikation og Mine forsikringer, under overskkriften For TJM kunder. www.tjm-forsikring.dk/for-tjm-kunder/kommunikation

Ændringer i forsikringer

Hvis du laver en ændring i dine forsikringer, der betyder, at forsikringen koster mere, vil stigningen blive opkrævet efter løbende måned + en måned til d. 01 (uafhængigt af hovedforfald) på BetalingsService.

Hvis du er på løntræk, vil din opkrævning først blive rettet ca. 2 mdr. efter ændringen. Det skyldes, at vi både skal opdatere vores egne systemer og derefter give dit lønsted besked. Så alt afhængigt af hvornår vi laver ændringen, og lønstedet udskriver lønsedler, kan det tage op til 2 mdr.

Ophør af enkelt forsikring

Den ophørte forsikring kan fremgå af din BetalingsService i op til 4-6 uger. Du skal ikke afvise betalingen, hvis opkrævningen stadig indeholder den afsluttede forsikring. Vi tilbagebetaler den for meget betalte præmie på din NemKonto, så snart vi har modtaget pengene.

Hvis du afviser din betaling, bliver de øvrige forsikringer betalt for sent - og så pålægges du et gebyr på 100 kr. pr. måned, og du kan risikere at stå uden dækning af en skade.

Tilbagebetaling

Når vi skal sende penge retur til en forsikringstager, foregår det via NemKonto. Det kan fx være, hvis du har betalt for meget i præmie, eller ved en anden ændring, der udløser en tilbagebetaling. NemKonto er den bankkonto, du har opgivet til det offentlige, fx i forbindelse med tilbagebetalingen af overskydende skat. Du skal selv aktivt vælge, hvilken konto du vil benytte som NemKonto. Hvis du er i tvivl om, hvad der er valgt, skal du kontakte din bank.

Er du på løntræk og skal have penge retur i forbindelse med en ændring på dine forsikringer, opkræver vi bare dét mindre i løntrækket. Det kan dog tage op til 2 mdr., før du oplever en forskel i løntrækket.

Erstatning ved skade

Skal du have udbetalt penge i forbindelse med en skadeerstatning, vil du modtage dem på en check, eller du kan vælge at oplyse en bankkonto ved anmeldelsen af skade. Det bestemmer du selv.

Spørgsmål til præmiebetaling

Har du spørgsmål til dine betalinger, både på BetalingsService og løntræk, er du velkommen til at kontakte Kundeservice på e-mail tjm@tryg.dk (angiv emne: Betaling) eller på 70 33 28 28.

Ny www_betalingsvilkår