Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer

Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af din situation, som kan være en af følgende:

 • Du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring

 • Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring, men købt via telefon (fjernsalg)

 • Din forsikring er blevet udvidet, og du har ret til at fortryde ændringer, som er en udvidelse.

Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Forsikringsaftalelovens §34i og 34e.

Fortrydelsesfrist

Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, jvf. pkt. 1-3.

 1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende to
  tidspunkter:
  - Fra den dag, hvor du har fået besked om, at du har købt forsikringen
  - Eller fra den dag, hvor du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten.

 2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter:
  - Fra den dag, hvor du har fået besked om, at du har købt forsikringen
  - Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail.
 3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Vær opmærksom på, at det kun er ændringer i form af en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes.

Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, Grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er fristen først den følgende hverdag.

Hvordan fortryder du?

Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller som e-mail via linket herunder. Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen.

Du kan sende besked til os om, at du har fortrudt købet, enten som e-mail eller fysisk brev.

Send e-mail Kundeservice

Tjenestemændenes Forsikring
Postbox 715
2500 Valby

Hvis du fortryder

Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden, fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen.

Har du købt forsikringen ved fjernsalg, kan du som nævnt også ophæve købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplysninger fra os. Købet bliver så ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om ophævelsen. Du skal imidlertid være opmærksom på, at du skal betale for din forsikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de første 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret, og ud fra den aftale, vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen.

Fortrydelsesret for bygningsforsikringer

Du skal være opmærksom på, at for bygningsbrandforsikringer er fortrydelsesretten begrænset af Lov om finansiel virksomhed §60. Det betyder, at fortrydelsen er betinget af, at du inden for 14 dages-fristen dokumenterer, at bygningsbrandforsikringen er købt i et andet selskab med tilbagevirkende kraft.

Ny www_Fortrydelsesret