Standardsummer

Her kan du finde oversigter over de summer og selvrisikoer som reguleres hver år, på de enkelte forsikringer.

Udgangen af hvert forsikringsår opdateres alle summerne på forsikringer.