Rejseforsikring - Ekstraordinær udvidelse af dækning

Er din ferie i fare pga. strejke og lockout?

Læs mere
Cross
Politikker

Persondatapolitik

Foto: Persondatapolitik

Persondatapolitikken omfatter vores behandling af oplysninger om dig - både som registreret person i vores systemer og som bruger på www.tjm-forsikring.dk og www.tryg.dk

 

Hvad vi gemmer

Når vi registrerer oplysninger om dig, skal vi ifølge persondataloven orientere dig om:

  • hvem, der er dataansvarlig
  • hvorfor vi behandler oplysninger om dig
  • din brug af www.tjm-forsikring.dk eller www.tryg.dk
  • hvordan du kan få ændret evt. urigtige oplysninger og/eller få adgang til de oplysninger, som vi har registreret om dig
  • hvordan du kan klage over vores behandling af dine oplysninger.

1. Tryg som dataansvarlig

Tryg Forsikring A/S (Tryg) er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig. I det følgende er Tryg omtalt som "vi".

 

2. Behandling af oplysninger om dig og din husstand

a. Indsamling og registrering af oplysninger
Vi indsamler de oplysninger om dig og din husstand, som er nødvendige for at oprette og administrere forsikringer samt behandle evt. skadesager og andre tilknyttede ydelser hos os. Det er fx navn, adresse, cpr-nr., e-mailadresse, forsikringsoplysninger, betalingsoplysninger og/eller oplysninger om skader. De indsamlede oplysninger registreres hos os med henblik på administration, rådgivning og evt. markedsføring.

Ud over de oplysninger, som du/I selv giver os, kan vi modtage og registrere oplysninger om dig/jer fra andre, hvis du har givet samtykke til det. Det kan fx være, når vi - i forbindelse med, at du køber forsikringer - henter oplysninger om bl.a. skadeforløb, anciennitet og opsigelsesårsag hos andre forsikringsselskaber. Oplysningerne bruges bl.a. til at vurdere på hvilke vilkår, vi vil overtage/oprette forsikringen.

Er forsikringen oprettet via en af vores samarbejdspartnere, vil vi også registrere oplysningerne i vores systemer, når du har givet samtykke til det.

Vi henter og registrerer desuden oplysninger, fx fra det Centrale Personregister, bl.a. med henblik på opdatering af adresseoplysninger og oplysning om eventuel reklamebeskyttelse. Herudover henter vi oplysninger fra BBR med henblik på at registrere oplysninger om din bolig, hvis den er relevant for en forsikring hos os. Endvidere henter vi oplysninger fra DMR (Det Centrale Motorregister) om et forsikret køretøjs kilometerstand. Det sker alene i forbindelse med oprettelse af forsikring, når køretøjet har været til syn, eller hvis der opstår en skade.

b. Særligt om personfølsomme oplysninger
Har du/I oplysninger om en personskade eller andre personfølsomme oplysninger registreret hos os, vil disse oplysninger blive behandlet med særlig varsomhed og naturligvis fortroligt. Kun de medarbejdere hos os, som behandler personskadesager, kan få adgang til oplysninger om personskader.

c. Brug af din e-mailadresse
Har du sagt "ja" til at modtage dine forsikringspapirer digitalt via "Min side" på www.tjm-forsikring.dk eller i e-Boks, bruger vi din e-mailadresse til at sende dig besked om nye dokumenter fra os. Du kan til enhver tid meddele os, hvis du ønsker at modtage dine forsikringspapirer pr. brev. Enten via Min side, eller ved at ringe til os på 70 33 28 28. 

Vi bruger kun din e-mailadresse til at sende markedsføringsmateriale, hvis du har sagt ja til det. Du kan til enhver tid meddele os, hvis du ikke ønsker at få markedsføringsmateriale fra os på din e-mail, enten via Min side eller ved at ringe til os på 70 33 28 28.

Ellers bruger vi kun din e-mailadresse, når det er nødvendigt. Hvis vi sender dig e-mails, der indeholder følsomme oplysninger eller cpr-nr., vil e-mailen til dig blive krypteret. Du kan svare direkte på sådan en mail, og dit svar vil så også være krypteret.

Sender du e-mail til os fra din egen mail, så undgå at skrive følsomme oplysninger i mailen. Flere store mailudbydere har sikret selve forbindelsen imod fremmed indtrængen. men de har selv adgang til din mail. Hvis du har brug for at give os følsomme oplysninger, er det mere sikkert at ringe til os, så kan vi få oplysningerne mundtligt eller på en anden sikker måde.

d. Sletning
Vi opbevarer kun identificerbare personoplysninger så længe, det er nødvendigt for os, fordi der er et sagligt formål med opbevaringen.

3. Videregivelse af oplysninger om dig

Som udgangspunkt giver vi ikke dine personoplysninger videre, da vi har tavshedspligt i henhold til lov om finansiel virksomhed. Vi behandler derfor alle oplysninger fortroligt. Vi kan dog iflg. lovgivningen, fx skattekontrolloven, have pligt til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder. Vi har også adgang til at videregive såkaldte sædvanlige kundeoplysninger om dig, hvis det sker til rent administrative formål og altså hverken til brug for markedsføring eller rådgivning.

Desuden videregiver vi i visse tilfælde oplysninger om dig med dit samtykke. Hvis du ikke har givet samtykke, videregives kundeoplysninger kun til andre inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed og kun, hvis det er nødvendigt for at gennemføre eller administrere en aftale med dig som kunde eller for at behandle din sag.

Hvis du skal have udbetalt beløb på din Nemkonto, videregiver vi oplysning om dit cpr-nr. til KMD A/S, der administrerer Nemkonto-ordningen på vegne af Økonomistyrelsen. Oplysningen bruges alene til at identificere dig, så vi kan udbetale beløbet til den rigtige konto.

Betaler du dine forsikringer via Betalingsservice, videregiver vi det registrerings- og kontonummer, som du har oplyst til os, til Nets Danmark A/S.

Misligholder du dine forpligtelser over for os, kan vi indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Bonusudbetaling fra TryghedsGruppen
Når du har forsikringer hos os, er du automatisk medlem af TryghedsGruppen. Medlemmer af TryghedsGruppen kan, under visse forudsætninger, opnå en årlig bonus fra TryghedsGruppen. Din evt. bonus bliver beregnet på grundlag af dine forsikringer hos os. For at TryghedsGruppen kan udbetale bonus til dig, videregiver vi dit navn, adresse og cpr-nr. til TryghedsGruppen, som herefter kan udbetale bonus til din NemKonto.

4. Din brug af vores hjemmeside og tryg.dk

a. Registreringer på hjemmesiden og www.tryg.dk
Vi registrerer persondata på vores hjemmesider for at yde dig, vores øvrige kunder og andre besøgende den bedst mulige service.

Hvis du beder om at få et tilbud eller køber en forsikring på en hjemmeside hos os, registrerer vi de oplysninger, du selv giver, fx navn, adresse, e-mail, cpr-nr. og forsikringer i andre selskaber.

Hvis du ikke accepterer et tilbud fra os, slettes dine oplysninger senest efter 6 måneder. Hvis du køber forsikring hos os, opbevarer vi dine oplysninger til administration af dine forsikringer.

Hvis du anmelder en skade via hjemmesiden, registrerer vi de oplysninger, du giver, herunder oplysninger om skaden. Oplysningerne opbevares så længe, de er nødvendige for skadesagen. Skadeanmeldelserne på hjemmesiden er krypterede blanketter, jf. afsnittet nedenfor.

Vi anvender i et vist omfang cookies. Læs mere om cookies.

b. Chat-funktion
På visse hjemmesider, fx. på www.tryg.dk findes en chat-funktion. Når du bruger chat-funktionen, registrerer vi de oplysninger, som du giver på chatten, med henblik på at kunne besvare og håndtere din henvendelse. Chat-samtaler bliver slettet tre måneder efter, at du har chattet med os. De oplysninger, som vi skal bruge til at håndtere din henvendelse - fx oprettelse af en forsikring, vil blive gemt, så længe det er relevant for dit kundeforhold hos os. Chat-funktionen er krypteret. Vær opmærksom på, at du ikke kan chatte med os om personskadesager eller om forhold, der indebærer personfølsomme oplysninger fx helbredsoplysninger. Har du derfor spørgsmål om et af disse forhold, bedes du i stedet ringe til os, så vi kan give dig den bedst mulige service.

c. Datasikkerhed på hjemmesiden og www.tryg.dk
Som anbefalet af Datastyrelsen er de persondataoplysninger, der afgives på hjemmesiden, beskyttet med en stærk kryptering (128 bit SSL) under transmissionen fra din computer til os. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne således, at oplysningerne ikke er læsbare for uvedkommende.

Hvis du sender oplysninger til os på e-mail, skal du være opmærksom på, at vi ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails fra dig. Se foroven under 2 c.

5. Ændring af eventuelle urigtige oplysninger og/eller adgang til de oplysninger, som vi har registreret om dig

Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, og hvilke oplysninger vi videregiver om dig. Du har også ret til at få ændret eller slettet eventuelt urigtige oplysninger. Vi kan kræve et gebyr, hvis du ønsker et skriftligt svar på din henvendelse. Du kan også altid få oplyst, hvad dine samtykker dækker.

Du kan henvende dig til:

TJM Forsikring
Ramsingsvej 28A
2500 Valby

Telefon 70 33 28 28 
Mail tjm@tryg.dk

eller til:

Tryg Forsikring A/S
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup

Telefon 70 11 20 20

Du kan også skrive til os via vores hjemmeside.

6. Klage over vores behandling af oplysninger

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine oplysninger, kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28.5.
1300 København K