Skal du rejse til Kina?
TJM byen - billige ungdomsboliger i København
Nyhed til vores kunder

Vi tilbyder nu billige ungdomsboliger

Ejerkredsen bag TJM Forsikring (Interesseforeningen) har netop besluttet at investere i ungdomsboliger til vores kunder. De første 200 står klar til studiestart i september 2020.

Nye billige ungdomsboliger på vej

200 unge vil i september 2020 kunne flytte ind i TJM Byen i København i ny, rå, spændende og bæredygtig containerarkitektur: TJM Byen. Boligerne er til unge, der studerer eller er i lære.

TJM Byen opføres af Interesseforeningen. Boligerne bliver leveret og drevet af Container Living. Henrik Horup er formand for Interesseforeningen og glæder sig over TJM Byen:

 

Jeg er overbevist om, at TJM Byen bliver et projekt som mange vil få glæde af i de kommende år. Dermed er TJM Byen et projekt helt i Interesseforeningen og TJM Forsikrings ånd.

TJM Byen

  • Fuldt udstyret 30m2 lejlighed med eget bad og køkken.
  • Husleje på under 5.000 kr./mdr.
  • Bæredygtige boliger
  • 200 boliger til en start
  • De første boliger er i København

Samarbejdsaftalen mellem Interesseforeningen og Container Living er underskrevet onsdag d. 18. december 2019. Den endelige placering af boligerne er ikke fastlagt endnu, men der bliver forhandlet om flere muligheder.

Opskrivning til TJM Byen starter i foråret 2020.

Læs pressemeddelelsen

Hvad betyder det for dig som kunde?

Som kunde i TJM Forsikring betyder de nye ungdomsboliger, at du, dine børn eller børnebørn har mulighed for at få fingrene i en billig ungdomsbolig under uddannelsen. 

Det betyder samtidigt, at du via dine forsikringer har været med til at skabe værdi for samfundet. Sammenhold betaler sig - og Interesseforeningen vil gerne investere i de unges fremtid på vegne af os alle sammen - til gavn for mange.

Om Interesseforeningen

Interesseforeningen ejer TJM Forsikring. Bag Interesseforeningen står en række faglige organisationer.

TJM Forsikring har siden stiftelsen i 1936 opbygget en formue, som har været investeret passivt.

Interesseforeningen har nu besluttet, at der skal investeres aktivt i billige ungdomsboliger, så en del af formuen kan gøre direkte gavn og nytte for foreningens små 150.000 forsikringstagere og deres børn.

Spørgsmål og svar

Hvordan ser boligerne ud?

boliger i TJM byen

 

Plantegning over boliger i TJM byen

Jeg vil gerne skrives op til en ungdomsbolig, hvad gør jeg som kunde?

Aftalen om ungdomsboliger i TJM Byen er indgået i dag, og nu skal al praktikken falde på plads i den kommende tid. Vi informerer kunderne i TJM Forsikring, når vi er klar til at tage imod indmeldinger, forventeligt i løbet af foråret.

Hvem kan komme i betragtning til en ungdomsbolig?

Alle, der er under uddannelse. Det glæder både studier på læreanstalter, lærlinge- og elevuddannelser mv.

Hvordan sker udvælgelsen til ungdomsboligerne?

De nærmere retningslinjer herfor skal først til at udarbejdes, men alle, der opfylder kriterierne om at være under uddannelse og TJM-kunde kan komme på venteliste. Udvælgelsen vil ske ud fra et princip om at opnå diversitet i køn, alder, studieretning etc. 

Hvor bliver ungdomsboligerne placeret i KBH?

Der er igangværende drøftelser om placering, hvilket afklares i løbet af de næste måneder, hvorefter det meldes ud.

Hvorfor er det kun København lige nu?

Vi starter med København, da der er meget stor mangel på ungdomsboliger her. Desuden er vi tæt på og kan derfor følge processen og være med til at præge byggeriet i den rette TJM-ånd – dvs. socialt, miljømæssigt mv. og dermed få de bedste erfaringer til det videre forløb.

Hvor bliver de næste ungdomsboliger opført?

Det er der ikke taget stilling til endnu. Det er nu vigtigt at fokusere på de 200 boliger i KBH i TJM Byen og få erfaringer med disse, men det er nærliggende, at det bliver en uddannelses-by i Jylland.

Hvorfor sælger TJM ikke bare forsikringerne billigere, i stedet for at bevæge sig ind på boligmarkedet?

Ungdomsboligerne erhverves for midler, der er sparet op i Int.foreningen ved overskuddet i TJM igennem mange år (TJM er det tidligere Tjenestemændenes Forsikring og har eksisteret i 83 år). 

Der er tale om en investering til gavn for vores kunder i stedet for at formuen ligger passivt hen som opsparing.

Hvem administrerer ungdomsboligerne ift. lejerne?

Med aftalen følger en administrationsordning, som Container Living står bag. De nærmere detaljer er endnu ikke fastlagt.

Hvad bliver huslejen?

Det er endnu ikke fastlagt, men den bliver under 5.000 kr. pr. mdr.

Hvor store er boligerne og hvordan er de indrettet?

Boligerne bliver opført i rå og spændende containerarkitektur med eget køkken og bad. De er 30 kvm. 

Hvor stort er indskuddet ?

Der er endnu ikke taget stilling til indskud. 

Forventeligt efter lejeloven: op til 3 måneders forudbetalt husleje + 3 måneders depositum. 

Hvor længe kan man blive boende i boligerne efter endt uddannelse?

Det har vi endnu ikke taget stilling til.