Er du ramt af rejserestriktioner i forbindelse med den aktuelle corona-situation? 

 Læs mere
fordele i tjm
Dine fordele

Et medlemskab med bonus

Når du har dine forsikringer hos os, er du medlem af TryghedsGruppen. Det betyder, at du hvert år har mulighed for at få udbetalt bonus.

Bonus i 2021

TryghedsGruppen har den 11. marts 2021 besluttet at udbetale bonus til deres medlemmer, svarende til 5% af det beløb, kunderne i alt betalte for deres forsikringer (ekskl. afgifter mv.) hos TJM Forsikring i 2020.

 

Spørgsmål og svar om bonus

Hvem er TryghedsGruppen?

TryghedsGruppen er den største aktionær i forsikringsselskabet Tryg, som vi samarbejder med. Det er også TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden og deres arbejde for at skabe mere tryghed for alle i Danmark.

Hvornår får jeg bonus?

Bonus bliver næste gang udbetalt d. 12. oktober 2021. Hvis du er berettiget til bonus for 2020, vil du kunne se beløbet på Min side. Alle kunder der er berettiget til bonus, vil efter modtage besked fra TryghedsGruppen på mail eller fysisk brev d. 7. september 2021.

Hvem får bonus?

Du er som kunde i TJM Forsikring medlem af TryghedsGruppen og får bonus, hvis du opfylder bonusforudsætningerne. For at få bonus i 2021 skal du have:

  • været medlem (kunde hos TJM Forsikring) både den 31. december 2020 og den 11. marts 2021 og
  • haft forsikringer i TJM Forsikring for mindst 1.500 kr. (ekskl. afgifter) i 2020, fordi der er en minimumsgrænse for udbetaling på 75 kr. (før skat)

Herudover skal du have fast bopæl eller hjemsted i Danmark.

Hvordan er bonusbeløbet beregnet?

Bonusbeløbet er beregnet på baggrund af det, du i alt betalte for dine forsikringer (ekskl. afgifter mv.) for år 2020. Er du fx ny kunde eller har købt en ny forsikring den 1. juli (det forgangne år), vil din bonus blive beregnet ud fra det beløb, du har betalt for dine forsikringer for de seks måneder.

Find flere svar om bonus på tryghed.dk

Er bonus skattepligtig?

Ja, din bonus er skattepligtig.

Hvordan beskattes bonus?

TryghedsGruppen har siden 2016 udbetalt bonus til sine medlemmer, der for private indtil nu er blevet beskattet som personlig indkomst. Skatterådet gav tilbage i 2017 TryghedsGruppen et bindende svar om, at de årlige bonusudbetalinger til medlemmerne skulle beskattes som personlig indkomst. TryghedsGruppen klagede til Landsskatteretten, der i februar 2020 har truffet afgørelse om, at bonusudbetalingerne i stedet skal beskattes som aktieindkomst, dvs. med 27 %.

 

Vigtigt: SKAT accepterer ikke landsskatterettens afgørelse, og derfor har Skatteministeriet valgt at indbringe sagen for domstolene. Sagen forventes tidligst at være afsluttet ved domstolene til foråret 2022.

 

Læs mere om sagen på TryghedsGruppens hjemmeside.

Kan man få bonus, selvom man har haft skader?

Ja, bonus er ikke påvirket af, hvorvidt du har haft skader.

Kan man fratrække sin bonus på sine forsikringer?

Nej, det er ikke muligt at fratrække bonus fra prisen på dine forsikringer hos os.