Har du spørgsmål vedrørende flystrejke eller COVID-19 i forbindelse med din rejse?

 Læs mere
KRISEHJÆLP til rådighed for alle kunder:

Har du selv, eller nærmeste familie, brug for krisehjælp efter den tragiske hændelse i Fields, så kontakt os på tlf. 44 20 45 54.

 Læs mere
fordele i tjm
Dine fordele

Et medlemskab med bonus

Når du har dine forsikringer hos os, er du medlem af TryghedsGruppen. Det betyder, at du hvert år har mulighed for at få udbetalt bonus.

Bonus i 2022

TryghedsGruppen har den 17. marts 2022 besluttet at udbetale bonus til deres medlemmer, svarende til 8% af det beløb, kunderne i alt betalte for deres forsikringer (ekskl. afgifter mv.) hos TJM Forsikring i 2021.

Spørgsmål og svar om bonus

Hvem er TryghedsGruppen?

TryghedsGruppen er den største aktionær i forsikringsselskabet Tryg, som vi samarbejder med. Det er også TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden og deres arbejde for at skabe mere tryghed for alle i Danmark.

Hvornår får jeg bonus?

Bonus bliver næste gang udbetalt d. 11. oktober 2022. Hvis du er berettiget til bonus for 2021, vil du kunne se beløbet på Min side. Alle kunder der er berettiget til bonus og som har givet e-mail permission, vil modtage besked fra TryghedsGruppen på mail d. 24.-25. maj 2022.

Hvem får bonus?

Du er som kunde i TJM Forsikring medlem af TryghedsGruppen og får bonus, hvis du opfylder bonusforudsætningerne. For at få bonus i 2022 skal du have:

  • været medlem (kunde hos TJM Forsikring) både den 31. december 2021 og den 17. marts 2022 og
  • haft forsikringer i TJM Forsikring for mindst 1.500 kr. (ekskl. afgifter) i 2021, fordi der er en minimumsgrænse for udbetaling på 75 kr. (før skat)

Herudover skal du have fast bopæl eller hjemsted i Danmark.

Hvordan er bonusbeløbet beregnet?

Bonusbeløbet er beregnet på baggrund af det, du i alt betalte for dine forsikringer (ekskl. afgifter mv.) for år 2021. Er du fx ny kunde eller har købt en ny forsikring den 1. juli (det forgangne år), vil din bonus blive beregnet ud fra det beløb, du har betalt for dine forsikringer for de seks måneder.

Find flere svar om bonus på tryghed.dk

Er bonus skattepligtig?

Ja, din bonus er skattepligtig.

Hvordan beskattes bonus?

TryghedsGruppen har siden 2016 udbetalt bonus til sine medlemmer, og bonussen er for private blevet beskattet som personlig indkomst. TryghedsGruppen fik i 2020 Landsskatteretten medhold i, at medlemsbonussen skulle betragtes som udbytte og derfor beskattes mere lempeligt som aktieindkomst.

Denne afgørelse valgte Skatteministeriet at indbringe for Østre Landsret, som i marts 2022 afsagde dom om, at bonussen fortsat skal beskattes som personlig indkomst, dvs. dommen indebærer ingen ændringer for medlemmerne.

TryghedsGruppen er ikke enig i landsrettens dom og præmisser og ønsker derfor, at Højesteret tager stilling til sagen.

Læs mere om sagen på TryghedsGruppens hjemmeside –  tryghed.dk

Kan man få bonus, selvom man har haft skader?

Ja, bonus er ikke påvirket af, hvorvidt du har haft skader.

Kan man fratrække sin bonus på sine forsikringer?

Nej, det er ikke muligt at fratrække bonus fra prisen på dine forsikringer hos os.

Her kan du få mere at vide

Besøg TryghedsGruppens hjemmeside, og find svar på flere spørgsmål om bonus.