mand med telefon
Det med småt

Gebyrer og afgifter

Alle forsikringsselskaber har pligt til at beregne, opkræve og viderebetale afgifter til staten. Disse beløb kan ændre sig. Desuden kan der hos mange andre selskaber være et gebyr ved opsigelse.

Gebyrer og afgifter, vi opkræver for andre

DFIM dagsgebyr for motorkøretøjer

Pr. 1. januar 2019 opkræver DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring) et dagsgebyr på 250 kr. pr. dag for alle, der kører uden den lovpligtige ansvarsforsikring. Gebyret opkræver DFIM, og det bliver pålagt dem, der kører uden forsikring. Indtil udestående er betalt hos DFIM, kan du desværre ikke købe en ny forsikring.

Skadesforsikringsafgift til staten

Der skal betales afgift til staten af prisen (præmien) for skadesforsikringer. Skadesforsikringsafgiften er for tiden på 1,1 % af prisen og er en løbende afgift, der beregnes og betales i forbindelse med ny opkrævning af forsikringen. Præmier, der i forvejen er belagt med anden afgift, som fx lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøj eller lystfartøj, er undtaget fra skadesforsikringsafgift. 
  
Afgiften fremgår af det skriftlige tilbud, du kan få fra os, og af følgebrevet til den police, der udstedes. På den årlige forsikringsoversigt er den også oplyst sammen med bl.a. terminspræmien.

Miljøbidrag til staten på Bilforsikring

Den årlige pris, der oplyses for Bilforsikring, inkluderer miljøbidrag til staten på 84 kr. (Beløbet var indtil d. 1. juni 2017 på 101 kr.).

Bidrag til Garantifonden

Fra 2019 opkræves 40 kr. pr. år i bidrag til Garantifonden på Indbo-, Hus- og Børneforsikring (for sundhedsdækningen), samt Personforsikring (for sundhedsdækningen).

Naturskadeafgift til staten

På forsikring for bygning eller løsøre/indbo opkræves en årlig afgift til staten på 40 kr., som gemmes i en særlig fond til katastrofesituationer efter fx. stormflod eller tørkeskader. Ved oprettelse af ny forsikring opkræves de 40 kr. fuldt ud, uanset hvornår på året forsikringen træder i kraft. For en fortløbende forsikring opkræves afgiften pr. 1 januar, hvor også den årlige indeksregulering finder sted.

Gebyrer, vi opkræver af dig

Omkostninger ved opkrævning og fremsendelse af papirer

Vi opkræver normalt ikke omkostninger til betaling m.m. hos den enkelte kunde. Til gengæld regner vi med, at du bruger vores hjemmeside, e-Boks og e-mail så meget du kan. Det betaler sig.

Hvis du modtager dine forsikringsaftaler (policer) eller forsikringsoversigter på papir med posten, så mangler du at tilmelde dig til digital post fra os. Du kan ændre dette på Min side.

Vi kan på et tidspunkt blive nødt til at opkræve gebyrer, fx hos de ikke-digitale kunder, svarende til omkostningerne. 

Gebyr ved for sen betaling

Vi opkræver 100 kr., hvis vi må sende en betalingsrykker - for at få dækket de ekstra omkostninger.

 

Har du spørgsmål til gebyrer og afgifter?

Skriv til os

Gebyr ved opsigelse af forsikring?

Opsigelse ved andre selskaber
De fleste selskaber har to hovedregler for opsigelse

Enten kan forsikringen opsiges pr. det årlige hovedforfald uden omkostninger, eller den kan opsiges efter reglerne for kort opsigelse (min. 30 dages varsel til udløbet af en måned) mod betaling af et gebyr.

For en helt ny forsikring vil gebyret være langt højere inden for det første forsikringsår. Regler og gebyrer varierer fra selskab til selskab. Spørg dit gamle selskab, inden du aftaler noget med et nyt.

Opsigelse hos TJM Forsikring

Hos TJM Forsikring kan de fleste forsikringer altid opsiges med 30 dages varsel til en måneds udløb - uden gebyr.

Fra d. 8. april 2024 tager vi følgende gebyrer ved opsigelse af årsrejseforsikring:

Gebyrsats for kort opsigelse

Grundgebyr: 74 kr. (2024)

Opkræves altid, hvis forsikringen opsiges før forsikringsårets udløb.

Forsikring opsagt inden et år

Opsiges forsikringen indenfor det første forsikringsår, opkræver vi – udover grundgebyret – 810 kr. (2024)