Foto: Info om betaling
Mit TJM

Spørgsmål til betalinger

Har du spørgsmål til en konkret betaling, så kan du her finde svar på vores oftest stillede spørgsmål om betaling, og ellers kan du finde mere info ved at logge ind på Min side og se dine opkrævninger.

Se dine opkrævninger på Min side

Log ind og vælg menupunktet 'Opkrævninger' - så kan du se hvad vi opkræver for dine forsikringer. Du kan også se detaljer om de forsikringer du betaler for, samt info om afgifter og gebyrer. Hvis du betaler for en samlever eller et barn, kan du også se opkrævningen til disse forsikringer, selvom du ikke er forsikringstageren.

Log ind på Min side

Opkrævning i januar

Din opkrævning på dine forsikringer ser lidt anderledes ud i januar måned, fordi afgifter til staten bliver opkrævet i januar. Alle forsikringsselskaber har pligt til at beregne, opkræve og viderebetale afgifter til staten.

Find svar på spørgsmål om betaling

Her på siden finder du svar på de mest generelle spørgsmål vi får om betalinger, men du finder flere svar om betalingsservice, løntræk og rykkere på Min side under 'Opkrævninger'. Du kan også læse om betalingsvilkår hos TJM Forsikring - se mere her.

Ofte stillede spørgsmål om betaling

Hvorfor er regningen på min forsikring et andet beløb end forventet?
Hvis prisen på din forsikring ikke stemmer, kan det være fordi:

Gebyrer og afgifter
Alle forsikringsselskaber har pligt til at beregne, opkræve og viderebetale afgifter til staten. Disse beløb kan ændre sig. Vi opkræver skadeforsikringsafgifter til Staten fx Naturskadeafgift og lovbestemte bidrag til Garantifonden. Skadeforsikringsafgiften udgør 1,1 % af prisen på dine forsikringer og skal betales, hver gang du betaler dine forsikringer. Du kan læse mere om gebyrer og statsafgifter.

Skæv opkrævningsperiode
Vi opkræver normalt forsikringer fra d. 1. i en måned. Hvis din forsikring er trådt i kraft på en anden dato kan beløbet være anderledes ved første opkrævning.

Ændringer i forsikring eller dækning
Du har lavet ændringer i din forsikring eller dækning, fx købt eller opsagt en forsikring eller tilføjet en ny dækning. Hvis dette er sket efter vi har sendt besked til betalingsservice, vil ændringen først ses i næste opkrævning. Dog med tilbagevirkende kraft. Du kan altid se ændringerne på Min side.

Ændringer i antal kilometer, adresse eller andet
Din forsikringspris opdateres efter hvad du har forsikret. Hvis din risiko er ændret, vil prisen også ændre sig.

Indeksreguleret pris
Din forsikringspris indeksreguleres én gang hvert år. Derfor kan din regning se anderledes ud end året før. Du kan altid se ændringerne på Min side.

Ændringer i forsikringer

Hvis du ændrer i din forsikring, så den bliver dyrere, vil stigningen blive opkrævet via Betalingsservice efter løbende måned plus en måned til den 1. i måneden derefter (uafhængigt af hovedforfald).
Hvis du betaler via løntræk, vil din opkrævning først blive rettet ca. 2 mdr. efter ændringen, fordi vi både skal opdatere vores egne systemer og derefter give dit lønsted besked. Så afhængigt af, hvornår vi laver ændringen, og lønstedet udskriver lønsedler, kan det tage op til 2 mdr.

Ophør af enkelt forsikring

En ophørt forsikring kan fremgå af din Betalingsservice i op til 4-6 uger. Du skal ikke afvise betalingen, hvis opkrævningen stadig indeholder den afsluttede forsikring. Vi betaler det beløb, der er betalt for meget, tilbage på din NemKonto, så snart vi har modtaget pengene.

Hvis du afviser din betaling, bliver de øvrige forsikringer betalt for sent - og så pålægges du et gebyr på 100 kr. pr. måned og kan risikere at stå uden dækning af en skade.

Tilbagebetaling via NemKonto

Når vi skal sende penge retur til en forsikringstager, foregår det via NemKontoen for betaleren af forsikringen. NemKonto er den bankkonto, du har opgivet til det offentlige, fx til brug ved tilbagebetaling af overskydende skat. Du skal selv aktivt vælge, hvilken konto du vil benytte som NemKonto. Kontakt din bank, hvis du er i tvivl om, hvilken konto, der er valgt.

Betaler du via løntræk og skal have penge retur i forbindelse med en ændring i dine forsikringer, opkræver vi bare dét mindre i løntrækket. Det kan dog tage op til 2 mdr., før du oplever en forskel i løntrækket.

Erstatning ved skade

Skal du have udbetalt penge i forbindelse med en skadeserstatning, skal du oplyse os om hvilken bankkonto, pengene skal sættes ind på. Erstatningsudbetalinger fra indboforsikringen kan tillige ske via Scalepoint.

Gebyrer og afgifter

Alle forsikringsselskaber har pligt til at beregne, opkræve og viderebetale afgifter til staten. Disse beløb kan ændre sig.
Læs mere om gebyrer og afgifter i TJM Forsikring her

Forsikringer, du betaler for en anden

Hvis du betaler for en forsikring, du ikke selv er forsikringstager på – fx for dine voksne børn – kan du også se opkrævningen til denne forsikring på Min side.

Betalingsservice og løntræk

Du kan som kunde i TJM Forsikring betale dine forsikringer over din løn. På Min side kan du se opkrævningerne på dit løntræk opdelt efter hvilken måned, den er opkrævet i.

Vil du ændre din termin for betaling?

Hvis du gerne vil ændre termin for betaling af dine forsikringer, skal du kontakte os.

Du kan vælge at

Spørgsmål til betaling af forsikring

Har du spørgsmål til dine betalinger, både via Betalingsservice og løntræk,
er du velkommen til at kontakte kundeservice på e-mail tjm@tryg.dk (angiv emne: Betaling) eller på 44 20 61 48.

Ring til os på

+45 70 20 75 20

Vi hjælper med spørgsmål til betalinger
Vores kundeservice kan hjælpe dig med spørgsmål til betalinger og opkrævninger.
Vi hjælper dig med spørgsmål til dine forsikringer
Vores kundeservice kan hjælpe dig med en lang række spørgsmål til dine forsikringer.