Foto: Info om fortrydelse
Det med småt

Fortrydelsesret

Din fortrydelsesret gælder alene for dine private forbrugerforsikringer

Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer. Dine rettigheder afhænger af, om:

 • du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring
 • du ikke har mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring, men har købt forsikringen over telefon (fjernsalg)
 • din forsikring er blevet udvidet, og du har ret til at fortryde ændringer, som er en udvidelse.

Du kan finde mere om din fortrydelsesret i forsikringsaftalelovens §34i og 34e.

Hvornår er fristen for fortrydelse?

Din fortrydelsesfrist er altid 14 dage. Hvornår fristen begynder, er afhængigt af, hvordan aftalen er indgået:

 1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af disse to tidspunkter:
  - Den dag, hvor du har fået besked om, at du har købt forsikringen.
  - Den dag, hvor du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten.
 2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af disse tidspunkter:
  - Den dag, hvor du har fået besked om, at du har købt forsikringen.
  - Den dag, hvor du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig, enten på papir eller mail.
 3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under punkt 1 og 2. Vær opmærksom på, at det kun er ændringer i form af en udvidelse af dækningen, du kan fortryde.

Fristen på 14 dage beregner vi sådan: Køber du din forsikring mandag den 1., og modtager du først oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17.

Udløber fristen på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er fristen den først følgende hverdag.

Hvis du fortryder

 

Send en mail

Hvordan fortryder du?

Hvis du fortryder dit køb, skal du give os besked inden, fortrydelsesfristen udløber.

Du kan sende en mail på linket her:

Klik her for at sende en e-mail

Du kan også sende et brev til:

TJM Forsikring
Postbox 715
2500 Valby

Vil du have et bevis for, at du har givet os besked inden fristens udløb, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen.

Hvad sker der, når du fortryder?

Fortryder du dit køb, ophæver vi købet, og du skal ikke betale for forsikringen. Sker der en skade i den periode, der løber, fra du købte forsikringen, til du fortryder, så dækker forsikringen ikke skaden.

Hvis du har købt forsikringen over telefonen (fjernsalg), kan du ophæve købet, hvis du endnu ikke har modtaget de øvrige relevante oplysninger fra os. Dit køb bliver så ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om at ophæve købet. Du skal betale for forsikringen, indtil du ophæver købet, undtagen for de første 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Prisen udregner vi ud fra den tid, du har været forsikret, og i forhold til den aftale, vi oprindeligt indgik om dit køb.

Særligt for bygningsbrandforsikringer
For bygningsbrandforsikringer hører fortrydelsesretten under Lov om finansiel virksomhed §60. Det medfører, at din fortrydelsesret er betinget af, at du inden fristen på 14 dage kan dokumentere, at bygningsbrandforsikringen er købt i et andet forsikringsselskab med tilbagevirkende kraft.