Telefonsamtale
Persondata

Sådan beskytter vi dine persondata, når vi optager telefonsamtaler med dig

Her kan du læse, hvordan vi beskytter dine personoplysninger i forbindelse med optagelse af telefonsamtaler. Politikken er opdateret den 1. december 2022.

Hvad anvendes optagelserne til?

Vi kan optage vores telefonsamtaler med dig til dokumentationsformål på baggrund af TJMs legitime interesse i at kunne dokumentere vores aftaler med dig og hvad der er blevet sagt i forbindelse med din skadebehandling eller til brug for en fremtidig klagesag, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesse).

Vi kan også optage og transskribere telefonsamtaler med dig til brug for at forbedre kvaliteten af vores kundeservice og produkter på baggrund af dit samtykke, som du afgiver i telefonmenuen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke). Forbedring af kvaliteten af vores kundeservice og produkter inkluderer også uddannelse og feedback til medarbejdere samt opnåelse af indsigt i sproglige trends i vores samtaler med dig.

Vi opbevarer som udgangspunkt lydoptagelserne i 1 år til dokumentationsformål og i 6 måneder, når formålet er til forbedring af kvaliteten af vores kundeservice og produkter i TJM, hvorefter de slettes. De transskriberede optagelser slettes som udgangspunkt efter 3 år.

Såfremt din samtale inden for 1 år indgår i en konkret klagesag, tvist eller anden form for sagsbehandling, herunder udlevering til indsigt eller begrænsning, kan optagelsen opbevares så længe det er nødvendigt for at løse den pågældende sag og gemme dokumentationen i henhold til forældelseslovens regler.