Har du spørgsmål vedrørende flystrejke eller COVID-19 i forbindelse med din rejse?

 Læs mere
KRISEHJÆLP til rådighed for alle kunder:

Har du selv, eller nærmeste familie, brug for krisehjælp efter den tragiske hændelse i Fields, så kontakt os på tlf. 44 20 45 54.

 Læs mere
mand skovler sne foran hus
Mit TJM

Dine vinterpligter som husejer

Sørg for at fjerne sne fra fortov og andre arealer, hvor folk færdes omkring dit hus. Kommer en forbipasserende til skade på det område, du har ansvar for, risikerer du at skulle betale erstatning.

 

Snerydning omkring din bolig er dit ansvar

Om vinteren har du som boligejer ansvar for at rydde fortov og færdselsarealer ved dit hus og sørge for, at fjerne istapper fra husets tag, så de ikke falder ned i hovedet på folk.

Disse regler gælder for snerydning

Der skal være ryddet for sne mellem kl. 7 (søndag kl. 8) og kl. 22, så folk kan færdes sikkert på fortov og andre områder ved huset, fx havegang, indkørsel og trapper op til hoveddøren. Det skal sikre, at skraldemand, postbud og gæster kan komme sikkert frem til dit hus. Du har også pligt til at sprede grus og/eller salt for at forhindre glat føre. Er der ikke fri passage, risikerer du, at posten ikke bliver afleveret, eller at skraldemændene undlader at tømme din skraldespand.

Falder der sne, mens du er på arbejde, er det ikke et krav, at du tager hjem for at rydde, men du skal sørge for at få det gjort, så snart du kommer hjem.

Du kan blive gjort erstatningsansvarlig

Hvis en person kommer til skade på din grund, fordi du har forsømt at rydde sne og gruse eller salte, risikerer du at blive gjort erstatningsansvarlig. En person, der er faldet pga. glat føre på din grund, kan fx forlange erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte samt ødelagt tøj.

Den, der kommer til skade, skal kunne bevise, fx i form af vidneudsagn eller fotos, at du ikke har levet op til dine forpligtelser som grundejer.

Du kan melde skaden til den ansvarsforsikring, der er knyttet til din husforsikring. Den vil i de fleste tilfælde stå for at udbetale erstatning. Har du ingen ansvarsforsikring, må du selv betale.

Rammer en istap fra dit hus en bil, er det bilejerens egen kaskoforsikring, der dækker skaderne.

Husk at aftale snerydning, hvis du skal rejse

Er du ude at rejse, mens sneen falder, kan du blive draget til ansvar, fx hvis en fodgænger falder på dit fortov og kommer til skade.

Aftal derfor med naboen eller andre, at de sørger for snerydning og spreder grus eller salt for dig, hvis behovet opstår, mens du er væk.

Snerydning på private veje

Kommunen rydder ikke sne på private veje. Bor du på en privat vej, er det derfor dig selv eller grundejerforeningen, som har ansvaret for, at vejen bliver ryddet og er farbar. Hvis der ikke er andre aftaler, er reglen, at du har pligt til at sørge for, at vejen er ryddet ud til midten af vejen. Genboen har så ansvaret for den anden halvdel.  

Istapper og sne på taget

Hvis der er istapper, som risikerer at falde ned i hovedet på folk, skal du så vidt muligt sørge for at fjerne dem. Kan du ikke det, har du pligt til at advare forbipasserende og sætte forsvarlige afspærringer op. Det gælder også, hvis der er fare for, at sne, tagsten el.lign. kan skride ned fra taget.