Sygt barn

Tabt arbejdsfortjeneste og sygt barn

Med en børneforsikring hos TJM Forsikring og med hjælp til tabt arbejdsfortjeneste fra kommunen, kan du fokusere på dit barn i den svære tid. Læs mere her om reglerne for tabt arbejdsfortjeneste, samt hvordan børneforsikringen kan give jer tryghed i hverdagen og hjælpe økonomisk.

Få hjælp i en svær tid

Hvis dit syge barn bliver indlagt på et hospital i flere dage i træk, vil du eller en anden forælder ofte blive indlagt sammen med barnet. Det kan være svært for dig at holde fri fra arbejde i en længere periode, især hvis du og det syge barn er afhængige af din lønindkomst.

Derfor er det godt at have styr på dit barns forsikring og læse op på reglerne for tabt arbejdsfortjeneste, hvis dit barn pludselig bliver alvorligt syg.

Der er mange fordele ved at have en børneforsikring

Der er mange fordele ved at have en børneforsikring hos os, især hvis dit barn bliver alvorligt sygt og må indlægges.

Især dækningerne Sygdom og Udvidet hjælp ved ulykkestilfælde, kan hjælpe jer i en svær tid.

Hvis du har købt en børneforsikring med tilvalget Sygdom hos os, får du en forhøjet engangsudbetaling, hvis dit barn får en bestemt sygdom.

Du kan se, hvilke sygdomme, der er dækket i forsikringsbetingelserne.

Udbetalingen gør altså, at du kan holde fri eller tage orlov fra arbejdet uden at bekymre dig om økonomi, mens du støtter dit syge barn.

Bestil tilbud på børneforsikring

Rengøringshjælp foto

Mulighed for udvidet hjælp i svære tider

Med de to tilvalg Udvidet hjælp ved ulykkestilfælde og Sygdom kan du fx få hjælp med rengøringen derhjemme, hvis dit barns indlæggelse kræver din daglige gang på hospitalet. Vi kan også dække transport til behandling og undersøgelser og udbetale kompensation for indlæggelser.

Læs mere om Udvidet hjælp

Vil du have en børneforsikring hos os?

Du kan nemt bestille et uforpligtende tilbud på en børneforsikring herunder:

Bestil tilbud her

Tabt arbejdsfortjeneste ved børn med handicap eller kronisk sygdom

Udover at have en børneforsikring hos os, er det en rigtig god idé at ansøge om tabt arbejdsfortjeneste, hvis dit barn er sygt.

Dækning for tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge ved pasning af alvorligt sygt barn er ikke det samme. Hvis du har et barn med et betydeligt og varigt handicap eller en langvarig eller kronisk sygdom, kan du i stedet for dagpenge søge om dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis det er nødvendigt, at du selv passer dit barn i hjemmet.

Det er kommunen, der efter en konkret og individuel vurdering afgør, om man er berettiget til hjælpen.

Betingelser for at modtage tabt arbejdsfortjeneste

For at du kan søge om tabt arbejdsfortjeneste for dit syge barn, skal lidelsen påvirke og besværliggøre barnets hverdag og det skal desuden være nødvendigt, at:

  • Du indlægges, går til undersøgelser eller træning sammen med barnet.
  • Du helt eller delvist er holdt op med din beskæftigelse for at passe barnet derhjemme.

Du kan læse mere om reglerne for tabt arbejdsfortjeneste hos Social og Ældreministeriet.

Sådan søger du om tabt arbejdsfortjeneste

Det er din kommune, der behandler din ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste. Du kan ansøge om tabt arbejdsfortjeneste på Borger.dk.

I ansøgningen skal du besvare en række spørgsmål om din og barnets situation og give samtykke til, at kommunen må indhente de nødvendige oplysninger. Du skal desuden svare på, hvem der kunne være relevant at indhente oplysninger fra. Det kan for eksempel være helbredsoplysninger fra psykiatrien eller en udtalelse fra skolen.

Med både en børneforsikring hos os og tabt arbejdsfortjeneste fra kommunen, får du mere ro og tryghed for familien, så du ikke skal bekymre dig om økonomi, men kan fokusere på dit barn.

Læs mere om vores børneforsikring - eller:

Bestil tilbud på børneforsikring

3 fordele ved en børneforsikring

Bestil tilbud på børneforsikring her
Økonomisk hjælp og mulighed for udbetaling af et forhøjet engangsbeløb ved visse sygdomme.
Hvis dit barn er indlagt mindst fem dage i træk, udbetaler vi 300 kr. pr. dag i hospitalskompensation med Udvidet hjælp.
Dækning i tilfælde af varige mén, og mulighed for dobbelterstatning i alvorlige tilfælde.